Naše Skúsenosti

 • Máme rozsiahle skúsenosti s automatizáciou a riadením v rôznych uplatneniach priemyslu metalurgického, papierenského, chemického a energetiky.
 • Disponujeme skúseným a vysoko kvalifikovaným personálom.
 • Ponúkame inovatívne riešenia ako výsledok rozsiahlych aplikačných skúseností a inžinierskych zručností.
 • Poskytujeme servis a podporu našim zákazníkom.
 • Samozrejmosťou je výber automatizačnej techniky a inžinierskych služieb na základe potrieb zákazníka.
 • Skúsenosti v nasledujúcich technológiách:

 

 • Oceliarenské konvertory
 • Kontinuálne odlievanie ocele
 • Valcovacie trate za tepla
 • Valcovacie trate za studena (hladiaca stolica, 4-stolicový tandem, 5-stolicový tandem)
 • Procesné linky (moriace, pozinkovacie, pocínovacie, žíhacie)
 • Rovnačky plechov
 • Deliace linky plechov pozdĺžne a priečne
 • Riadenia ťahu v pásoch
 • Papierenské stroje – riadenie pohonov
 • Prevíjačky papiera
 • Výroba buničiny
 • Pohonárske aplikácie
 • Riadenie dopravníkov
 • Riadenie ventilátorov
 • Sekvenčné riadenie procesov
 • Riadenie potravinárskych strojov
 • Baliace linky
 • Vodné hospodárstvo
 • Pohyb materiálu v linkách – material tracking
 • Regulácia hladín, tlaku a prietoku
 • Priemyselné bezpečnostné systémy na ochranu osôb
 • Riadenie skladového hospodárstva