Ponúkané služby a riešenia

Projekčná činnosť (Engineering)

 • Vypracovanie predprojektovej a projektovej dokumentácie
 • Konštrukčné a projekčné činnosti (strojná časť, elektro časť a automatizácia)
 • Návrh softvéru HMI a PLC
 • Projektový manažment
 • Zabezpečenie procesu udelenia CE certifikácie na výrobné zariadenia
 • Vykonávanie elektro revízií zariadení do 1000 V

Výroba, montáž a uvedenie do prevádzky (Manufacturing, Installation and Commissioning)

 • Riadenie výstavby a stavebný dozor
 • Riadenie činnosti pri uvádzaní do prevádzky
 • Optimalizácia procesov
 • Zaškolenie prevádzkového personálu

Ďalšie služby

 • Demontáž, premiestnenie, montáž a uvedenie do prevádzky strojných zariadení a výrobných liniek
 • Renovácia zastaralých strojných zariadení, návrh a výroba nových zariadení
 • Malovýroba a kusová výroba dielov
 • Kovoobrábačské práce
 • Zámočnícke práce (strihanie, rezanie, zváranie,atď.)
 • Práce na elektrických zariadeniach (opravy a modernizácie, výroba a montáž elektrických rozvádzačov)
 • Údržba a servis zariadení priamo u zákazníka, technická podpora 24/7
 • Údržba lisovacích nástrojov pre lisovacie linky
 • Komplexné inštalácie centrovacích zariadení nemeckej firmy EMG